Wednesday, 24 February 2016

Kami Unjukkan, Kami Sembahkan - PS. 377

Kami Unjukkan, Kami Sembahkan - Puji Syukur. 377
Syair   : 1980
Lagu    : Arsati 1980
Nada Dasar : 3/4 ;
       A

A E7 A A E A Kami un-juk-kan, kami sembahkan D A Bm E7 A Kebebasan dan kemerdeka -an. A E F#m D E7 A Ingatan, budi, kehendak hati A A7 D F#m E A Kami se -rahkan padaMu, Tu-han. A Bm E7 A7 Buah karya kami malam dan hari, D A E A Trimalah Tuhan, dalam tanganMu. E A D E D A Segala yang ada milikMu ju-a, A A7 D F#m E C# Dalam kar-saMu kami guna-kan. E E7 A7 Bimbinglah kami, kuatkan hati D A E A Untuk berkarya bagi sesama. E A D E D A Segala yang ada milikMu ju-a, A Bm F#m E A Bagi Tuhan kami persembahkan.
Kami Unjukkan, Kami Sembahkan - Puji Syukur. 377
Syair   : 1980
Lagu    : Arsati 1980

Kami unjukkan, kami sembahkan
Kebebasan dan kemerdekaan.
Ingatan, budi, kehendak hati
Kami serahkan padaMu, Tuhan.
Buah karya kami malam dan hari,
Trimalah Tuhan, dalam tanganMu.
Segala yang ada milikMu jua,
Dalam karsaMu kami gunakan.
Bimbinglah kami, kuatkan hati
Untuk berkarya bagi sesama.
Segala yang ada milikMu jua,
Bagi Tuhan kami persembahkan.