Wednesday, 9 December 2015

Gembala Pergilah Cepat - PS. 455

Gembala Pergilah Cepat - Puji Syukur. 455
Syair   : Tim Puji Syukur 1990
Lagu    : Jubilate 1951
Tata Suara : Seminari Mertoyudan 1952
Nada Dasar : 3/4 ;
       G

Ulangan : G Gembala pergilah cepat-cepat, D G Menuju Betlehem. G Pergilah mencari di Betlehem, D G Sang Raja Israel. D7 G 1. Sang Sabda kini menjelma D7 G Menjadi manusia. G C G Lekaslah berjumpa dengan Tuhan, D D7 G Almasih yang mulia. 2. Yang Maha tinggi dan kekal Berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal Yang datang di dunia. 3. Yang Maha kaya dan mulia Berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia Pelayan dunia.
Gembala Pergilah Cepat - Puji Syukur. 455 Syair : Tim Puji Syukur 1990 Lagu : Jubilate 1951 Tata Suara : Seminari Mertoyudan 1952 Ulangan : Gembala pergilah cepat-cepat, Menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem, Sang Raja Israel. 1. Sang Sabda kini menjelma Menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan, Almasih yang mulia. 2. Yang Maha tinggi dan kekal Berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal Yang datang di dunia. 3. Yang Maha kaya dan mulia Berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia Pelayan dunia.