Saturday, 31 May 2014

Bonum Est Confidere

Taize - Bonum Est Confidere
Nada Dasar
F

Dm Asus A Dm C F Bo - num est con - fi - de - re in Do - mi - no Tu - han lah sum - ber i - man ba-gi ki - ta Gm C F Dm Gm7 Am Dm bo - num spe - ra - re in Do - mi - no. Tu - han lah sum - ber peng ha - rap - an.
Taize - Bonum Est Confidere Bo - num est con - fi - de - re in Do - mi - no Tu - han lah sum - ber i - man ba-gi ki - ta bo - num spe - ra - re in Do - mi - no. Tu - han lah sum - ber peng ha - rap - an.