Sunday, 13 October 2013

Bri Syukur

Bri Syukur Senantiasa
Nada Dasar
D

D Bri syukur, bri syukur, D brilah syukur, bri syukur Bm E A Susah ataupun senang, bri syukur G D Bm Panjatkan doamu segenap hatimu Em A D kasihNya akan jadi milikmu
Bri Syukur Senantiasa Bri syukur, bri syukur, brilah syukur, bri syukur Susah ataupun senang, bri syukur Panjatkan doamu segenap hatimu kasihNya akan jadi milikmu