Tuesday, 8 October 2013

SetiaMu Tuhanku Tiada Bertara - NKB. 34

SetiaMu Tuhanku Tiada Bertara - Nyanyian Kidung Baru. 34
Nada Dasar
D

Verse 1 : D GM7 Em Dsus4 D Setia-Mu Tuhanku tiada berta - ra G D/F# D E Asus4 Di kala suka di saat gelap A A7 D/F# D Em D/F# GM7 Ka-sihMu Allahku ti-dak ber - ubah G D/A A G/B A/C# D Kaulah Pelindung aba-di te - tap Chorus : A A/C# D B/Eb B Em Setia-Mu Tuhanku mengharu hatiku A G A D/F# E7 A Se-ti-ap pagi bertambah jelas A G A D Em D/F# GM7 Yang ku-perlukan tetap Kau be - rikan G D/A A7 D Sehingga akupun puas lelas Verse 2 : D GM7 Em Dsus4 D Musim yang panas, penghujan, tuaian G D/F# D E Asus4 Surya rembulan di langit cerah A A7 D/F# D Em D/F# GM7 Bersama alam memu-ji, ber - saksi G D/A A G/B A/C# D Akan setia-Mu yang tak ber - se - la Verse 3 : D GM7 Em Dsus4 D Damai-Mu Kau beri dan pengampu - nan G D/F# D E Asus4 Dan rasa kuatirpun hilang lenyap A A7 D/F# D Em D/F# GM7 Kar'na 'ku tahu pada ma-sa men - datang G D/A A G/B A/C# D Tuhan temanku di t'rang dan ge - lap
SetiaMu Tuhanku Tiada Bertara - Nyanyian Kidung Baru. 34 Verse 1 : Setia-Mu Tuhanku tiada bertara Di kala suka di saat gelap KasihMu Allahku tidak berubah Kaulah Pelindung abadi tetap Chorus : Setia-Mu Tuhanku mengharu hatiku Setiap pagi bertambah jelas Yang kuperlukan tetap Kau berikan Sehingga akupun puas lelas Verse 2 : Musim yang panas, penghujan, tuaian Surya rembulan di langit cerah Bersama alam memuji, bersaksi Akan setiaMu yang tak bersela Verse 3 : Damai-Mu Kau beri dan pengampunan Dan rasa kuatirpun hilang lenyap Kar'na 'ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di t'rang dan gelap